เว็บขายภาพอครลิค ภาพสีน้ำมัน เว็บนี้เป็นผลงานการ ออกแบบเว็บด้วยจูมล่า ครับ งานหลักผมคือออกแบบ เทมเพลตครับ เว็บนี้เป็นเว็บเดิมของผมที่เคยทำไว้แล้วไม่ได้ขายต่อ พอดีเพื่อนผมอยากจะขาย ผมเลย Redesign ให้ใหม่ และยกให้เพื่อนครับ โครงสร้างของเว็บนี้ง่ายๆมากครับ ใช้ตัว sligplus gallery เป็นตัวแสดงผลเป็นหลักครับ