เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของ ผู้ประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์บรรจุ ผักสด ผลไม้สด อาหาร เพื่อยืดอายุของอาหารต่างๆครับ ไอเดียในการออกแบบคือ เน้นความเป็นโรรมชาติและความสดใหม่ของอาหาร โดยที่รักษาสภาพแวดล้อมไปด้วยครับ เว็บไซต์นี้ทำจาก Joomla CMS ครับ