งาน ออกแบบเว็บ มูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย

//งาน ออกแบบเว็บ มูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย

งาน ออกแบบเว็บ มูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย

มูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย

เว็บนี้เป็นลูกค้าส่วนตัวจากเว็บไซต์ครับ เว็บนี้มีเว็บเดิมอยู่แล้วครับ งานของผมที่ทำให้คือ Re-Design เว็บแล้วปรับโครงส้รางเว็บให้ใช้ระบบ Joomla ครับ ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ครับ เพราะมีคู่แข่งไปเสนองานหลายราย แต่ก็ลองไปดูครับ เพราะไม่ค่อยได้รับงานของหน่วยงานภาครัฐเท่าไหร่ เลยลองดูครับ ปรากฏว่าได้งานนี้มาครับ แบบเบื้องต้นที่ดีไซน์ให้ลูกค้า ผ่านตั้งแต่แรกแล้วครับ เพียงแต่มีปรับรายละเอียดปลีกย่อยเยอะหน่อย และมีกรรมการตรวจทานหลายท่าน เลยใช้เวลาในการทำแบบหน้าแรกเกือบเดือนครับ

2017-02-20T08:25:06+07:00