งาน ออกแบบเว็บ สหสงวนไชยเซลส์แอนด์เซอร์วิส

//งาน ออกแบบเว็บ สหสงวนไชยเซลส์แอนด์เซอร์วิส

งาน ออกแบบเว็บ สหสงวนไชยเซลส์แอนด์เซอร์วิส

บริษัท สหสงวนไชยเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สหสงวนไชยเซลส์แอนด์เซอร์วิส ออกแบบด้วย Photoshop ครับ ส่วนระบบหลังบ้านก็ใช้จูมลาครับ เว็บนี้เป็นเว็บของลูกค้าเก่าผมเองครับ พี่เค้ามี 2 ธุรกิจคือหอพักและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกครับ ใช้เวลาค่อนข้างนานครับเพราะะไม่ค่อยลงตัวกันเรื่องข้อมูลพอดีพี่เค้าไม่ค่อยมีเวลาครับ แต่ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ

2017-02-20T08:23:59+07:00